A+ A A-
  • kibic50
"I przepraszam Cię ale jesteś tu największym tępicielem teorii spiskowych a sam kolportujesz jedną z tych bardziej absurdalnych" Czy to jest teoria spiskowa ? Nie wiem, nie znam się. https://legia.net/news/finanse-legii-pol-roku-prawdy/40416
This is a comment on "Dyskusja W Stylu Wolnym"