A+ A A-
  • xxx
Tak lekceważymy Sheriff a trzeba wiedzieć, że właścicielem klubu jest facet, który jest praktycznie właścicielem Mołdawii. Do niego należy większość biznesów w tym kraju. A więc możliwości finansowe ma większe nić Mioduski. Kluby z Azerbejdżanu, Kazachstanu, Rosji są finansowane przez oligarchów z majątkami liczonymi w mld, albo dziesiątkach mld USD. To jest zupełnie inna kategoria wagowa jeśli chodzi o finanse. Warto o tym pamiętać zanim się kogoś okrzyknie "pastuchem", co mamy w zwyczaju.
This is a comment on "Dyskusja W Stylu Wolnym"