A+ A A-
  • Kategoria: Inne
  • Super User

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz osób odwiedzających stronę czarna-elka.pl.
Dbamy o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności naszych użytkowników oraz osób odwiedzających naszą stronę. Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie wyżej wymienionych osób o przysługujących im prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez nas.

II. Zbierane dane osobowe i cel przetwarzania
W ramach prowadzonej przez nas działalności zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
- Dane odwiedzających: adres IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty. Dane te służą jedynie celom statystycznym i poprawie zawartości naszej strony internetowej. Dodatkowo, jeśli korzystasz z urządzeń przenośnych, zbieramy również dane identyfikacyjne urządzenia. Zebrane w ten sposób dane są używane jedynie w celach statystycznych i w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony czarna-elka.pl.
- Dane osób zainteresowanych: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane te są zbierane w przypadku, gdy składasz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie czarna-elka.pl.
- Dane użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane te są zbierane w przypadku, gdy tworzysz konto użytkownika na naszej stronie czarna-elka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- zgoda - dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych poprzez korzystanie z naszej strony, składanie zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz tworzenie konta użytkownika.
- wymogi kontraktowe - przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia i przeglądania strony czarna-elka.pl oraz zakładania konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- prawnie uzasadniony interes administratora - poprawa jakości usług, dostosowanie ich do potrzeb użytkowników, działania statystyczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony czarna-elka.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane odwiedzających będą przechowywane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.

III. Prawa użytkowników
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do danych - macie Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Wasze dane osobowe, a jeśli tak, to dostęp do tych danych oraz informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych i odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych.
- prawo poprawiania danych - macie Państwo prawo żądać poprawienia swoich nieprawidłowych danych osobowych.
- prawo usunięcia danych - macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
- prawo do ograniczenia przetwarzania - macie Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych w określonych sytuacjach.
- prawo do przenoszenia danych - macie Państwo prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać je innemu administratorowi danych.
- prawo do sprzeciwu - macie Państwo prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
- prawo do wniesienia skargi - macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

IV. Przekazywanie danych
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym. Niebezpośredni dostęp do nich mogą mieć jedynie firmy świadczące usługi informatyczne i hostingowe na rzecz strony czarna-elka.pl.

W przypadku wymogów prawnych, Państwa dane mogą być udostępnione właściwym organom władzy publicznej.

V. Bezpieczeństwo danych
Zabezpieczamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych oraz ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

VI. Pytania i kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2023